Förtroendeuppdrag

Inom Försvarsförbundet finns det ett stort antal olika förtroendeuppdrag. Alla förtroendeuppdrag är precis lika viktiga och delar samma fyra huvuduppdrag: stödja, värva, synas och engagera. För att du ska få en översiktlig bild av vad de olika uppdragen innebär hittar du här beskrivningar.

Förhandlingsansvarig

Som förhandlingsansvarig är det du som genomför föreningens förhandlingar med arbetsgivaren. Läs mer om uppdraget förhandlingsansvarig

Kassör

Sköter föreningens ekonomi och ansvarar för att föra räkenskaper för att varje år överlämna dessa till revisorerna. Läs mer om uppdraget kassör

Medlemsredovisare

Du ser till att föreningens medlemmar har aktuella uppgifter i medlemsregistret samt registrerar nya medlemmar. Läs mer om uppdraget medlemsredovisare

Ordförande

Du har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Tillsammans med övriga i föreningen arbetar du för att det fackliga på arbetsplatsen fungerar. Läs mer om uppdraget ordförande

Platsombud

Att vara platsombud är ett bra första steg in i föreningens verksamhet. Som platsombud är du allra närmast medlemmar och finns där som stöd för dem. Läs mer om uppdraget platsombud

Revisor

Du granskar föreningens räkenskaper samt ser till att att föreningens verksamhet följer förbundets stadgar och verksamhetsinriktning. Läs mer om uppdraget revisor

Sekreterare

Har huvudansvaret i föreningsstyrelsen att föra protokoll vid styrelsens möten samt administrera styrelsens arbete. Läs mer om uppdraget sekreterare

Skyddsombud

Ditt uppdrag är baserat på arbetsmiljölagen. Du utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare. Läs mer om uppdraget skyddsombud

Studieorganisatör

Dina uppgifter är främst att väcka intresse för facklig utbildning samt hjälpa till med medlemmarnas anmälan till förbundets kurser. Läs mer om uppdraget studieorganisatör

Valberedare

Valberedaren knyter kontakt med medlemmar och väcker nyfikenhet för förtroendeuppdraget. Ditt arbete ligger till grund för ett bra styrelsearbete. Läs mer om uppdraget valberedare

Värvningsansvarig

Du samordnar föreningens värvningsarbete. Ju fler medlemmar förbundet har, desto bättre förutsättning har vi att få inflytande och kunna påverka. Läs mer om uppdraget värvningsansvarig