Tjänsteresa

Tjänsteresa är resan du gör till ett arbete som ligger minst fem mil från din ordinarie arbetsplats eller ditt hem.

Thinkstockphotos 542962406.

Foto: Thinkstockphoto

Tjänsteresor planeras i samråd mellan dig och din chef och ska helst, om det är möjligt, planeras så att du inte reser nattetid mellan klockan 23-06. Om detta inte är möjligt ska du ha en sovplats på tåg.

Tiden för tjänsteresan beräknas utifrån ditt färdsätt och färdväg samt bortovaro från platsen där resan börjar respektive slutar.

Kostnader och ersättningar

Kostnaderna regleras antingen genom att du får ett förskott innan resan eller får ersättning för utlägg mot kvitton i efterhand. Oavsett vilket ska en reseräkning lämnas in snarast efter hemkomst.

Resekostnadsersättning

Arbetsgivaren betalar alla kostnader, inklusive för bagage. Vid utrikes tjänsteresa betalar arbetsgivaren även för resor inom stationeringsorten.

Traktamente

Traktamente innebär en skattefri ersättning för ökade kostnader, t ex kost och logi vid tjänsteresa. Detta gäller:

  • Vid inrikes tjänsteresa betalar arbetsgivaren om det ingår övernattning. Dock max 30 dagar, om inte annat överenskommits.
  • Vid utrikes tjänsteresa betalar arbetsgivaren även vid övernattning utanför stationeringsorten.
  • Om arbetsgivaren betalar förrättningstillägg vid tjänsteresa över dagen läggs det på lönen och beskattas.

Systemstödsresa och tjänsteresa till högriskland

Reglerna för dessa resor regleras i respektive myndighets lokala kollektivavtal.

Här hittar du kollektivavtalen

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".