Försvarbart nr 4 2023

Försvarbart nr 4 nyhet.

Innehåll:

 • När säkerhetsprövningen inte godkänns
  Hur kommer det sig att vissa inte får godkänt på sin säkerhetsprövning och vilka bakomliggande faktorer påverkar beslutet? Vi har pratat med Michael Hugsén, som är chef för säkerhetsprövningssektionen vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, för att få klarhet i frågan.

 • Snåriga karriärvägar för civila inom Försvarsmakten
  År 2019 startade Försvarsmakten en tillsyn över civilanställdas karriär- och utvecklingsmöjligheter. Drygt fem år efter det att tillsynen genomfördes är delar av planen nu på väg att bli verklighet, men det händer för lite och arbetet med det som är viktigast har stannat av.

 • Diversifiering är nyckeln till god kontorsmiljö
  Vi har intervjuat Aram Seddigh som är legitimerad psykolog, ekonom och doktor i arbets- och organisationspsykologi om god kontorsmiljö. Enligt honom är nyckeln till en lyckad utformning av kontoret diversifiering, oavsett vilken slags kontor vi talar om.

 • Tvister som drar ut på tiden
  Den 26 oktober 2021 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FTMS) vid en omorganisation, enligt förbundet, brutit mot flera lagar och avtal. Nu mer än två år och flera förhandlingstillfällen senare har fortfarande ingen lösning nåtts i tvisten. Hur kommer det sig att vissa tvister tar lite längre tid att lösa?