Ingångslön

Var alltid noga med att du känner dig nöjd med din ingångslönen när du börjar en ny tjänst. Ingångslönen sätter din lönenivå och det är då du har möjlighet att påverka din lön som mest. 

Du förhandlar först din lön i samband med att du börjar på din nya anställning och sedan i de årliga lönerevisionerna. Det är i förhandlingen om lönen du gör innan du skriver på anställningsavtalet som du kan påverka lönen som mest. 

Ingångslönen sätter din lönenivå

Din ingångslön är mycket viktig då den sätter din lönenivå. Blir din ingångslön låg kan det vara svårt att få upp lönen hos samma arbetsgivare. Känn dig nöjd med lönen innan du skriver på. När du skrivit på anställningsavtalet kan du inte påverka ingångslönen, då är det bara i de årliga lönerevisionerna som lönen kan höjas.

Tänk på att: 

  • Kontakta fackets representanter som är angivna i annonsen för att ta reda på vilket löneläge som gäller för tjänsten du sökt.
  • Bestäm dig för vilken lägsta lön du är beredd att acceptera för jobbet. I löneförhandlingen börjar du sedan med att säga en betydligt högre summa men också att det är en förhandlingsfråga.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".