Stadgar och verksamhetsinriktning

Stadgarna reglerar vår verksamhet och fungerar som ett stöd för alla verksamma i förbundet. Verksamhetsinriktningen står för förbundets gemensamma grundsyn och ska fungera som ett stöd i arbetet mot vår vision.

Stadgar

Försvarsförbundets stadgar reglerar vår verksamhet och fungerar som ett stöd för alla verksamma inom förbundet. Förbundets aktuella stadgar är antagna av kongressen 2023 och du kan hämta hem dem via länken på denna sidan.

Verksamhetsinriktning

Våra prioriterade verksamhetsområden är:

  • Värvning
  • Anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö
  • Kompetensutveckling
  • Trygghet

Läs om våra viktigaste frågor

Vision

"Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna".

Försvarsförbundets vision är långsiktig och ska vara en ledstjärna för vår verksamhet, både på lokal och central nivå. Vi ska erbjuda ett bra fackligt medlemskap utifrån de krav som våra medlemmar ställer på vår organisation. Förbundets vision antogs av Förbundsmötet 2005.