Sjukdom

Vad gäller om du drabbas av en arbetsskada? Hur funkar sjuklön, sjukanmälan och sjukintyg? Vi hjälper dig.

Thinkstockphotos 477624194.

Foto: Thinkstockphoto

Arbetsskada

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär som orsakats av ditt arbete kan klassas som arbetsskada.

Läs mer om arbetsskada

Sjukanmälan och sjukintyg

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du anmäla det till din arbetsgivare. I normalfall ska arbetsgivaren, efter sju dagars frånvaro, ha ett läkarintyg från dig. Din arbetsgivare ska betala din sjuklön de första 14 dagarna. Dagarna därefter ersätter Försäkringskassan, i vissa fall tillsammans med arbetsgivaren.

Läs mer om sjukanmälan och sjukintyg

Rehabilitering och återgående i arbete

Både du och din arbetsgivare har ansvar och skyldighet att hjälpa dig att återgå i arbete efter din sjukdomstid.

Läs mer om rehabilitering

Sjukdom i samband med semester

Om du blir sjuk i samband med din semester har du rätt att sjukanmäla dig och avbryta semestern.

Läs mer

Vid vård av sjukt barn

Om ditt barn är sjukt och du är hemma från jobbet för att ta hand om barnet har du rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Läs mer om vad som gäller vid vård av sjukt barn

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".