Dags för årsmöte - så funkar det!

Om din förening inte redan haft sitt årsmöte så är det troligen snart dags. Senast den 15 mars varje år ska föreningarna genomföra sina årsmöten. Men vad händer på ett årsmöte? Och vad är bra för er i styrelsen att känna till?

Brooke Cagle Uhvrvdr7pg Unsplash Photo By Brooke Cagle On Unsplash.

Foto by Brooke Cagle on Unsplash

Tala om vad du tycker

Vid mötet kan ni rösta och ta beslut i viktiga frågor för föreningen. För dig som medlem är årsmötet ett bra tillfälle att göra din röst hörd och vara med och påverka föreningens arbete och i sin tur hur du och dina kollegor har det på jobbet.

Ett sätt att göra detta är att skriva motioner till årsmötet. Det är inte svårt. Läs mer och ladda ner en motionsmall

Vilka vill du ska representera dig?

På årsmötet röstar ni om nya ledamöter i styrelsen. Kanske ska ni rösta fram en ny ordförande, revisor eller styrelseledamot? 

Vet du någon som du tycker skulle passa bra kan du nominera hen. Hur du gör får du reda på från din förenings valberedning. Tänk på att den nominerade måste accepterat nomineringen, det vill säga vara intresserad av rollen. 

Är du intresserad av ett uppdrag? Berätta det för valberedningen!

Läs mer om de olika uppdragen

Så brukar ett årsmöte gå till

Så här ser grunden av ett årsmöte ut, även om ordningen kan variera och föreningen kan lägga till egna punkter:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Godkännande av om årsmötet utlysts i stadgeenlig tid. Här kan ni invända om ni tycker att kallelsen kommit försent.
 4. Val av ordförande av mötet. Det brukar inte vara föreningens ordförande. 
 5. Val av sekreterare som skriver mötesprotokollet.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse gås igenom. 
 8. Revisionsberättelsen gås igenom av föreningens revisor.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för kommande verksamhetsår. Deltagarna beslutar om ni tycker att styrelsen skött föreningen  bra året som gått.
 10. Förslag till budget för kommande år och fastställande av denna.
 11. Valberedningens ev. räkning och redovisning av inkomna poströster. 
 12. Val av ordförande. Ordföranden sitter två år i taget, så detta val sker vanligtvis bara vartannat år.
 13. Val av ledamöter. Ledamöter sitter två år i taget, så dessa val görs för dem vars mandattid gått ut.
 14. Val av suppleanter. Görs varje år.
 15. Val av revisor-och revisorssuppleant. Görs varje år. 
 16. Val av valberedning för kommande år.
 17. Motioner.
 18. Övrigt. Här kan punkter som inte föranmälts tas upp.
 19. Årsmötet avslutas. 

För dig i styrelsen

Här hittar du som är förtroendevald mer information om vad som gäller, hur årsmötet går till och vad som är viktigt att tänka på.

Senast uppdaterad

2023-08-30