Rätt att få tillbaka min tidigare anställning?

Jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist för några månader sedan. Nu har min tidigare kollega hört av sig och berättat att man anställt en ny person på den tjänsten som "inte fanns" när jag fick sluta. Borde inte den tjänsten ha erbjudits mig i första hand?

Funderar.

Har du (helst skriftligt) anmält till arbetsgivaren att du vill göra anspråk på din företrädesrätt så gäller företrädesrätten från att du gör anspråket och 9 månader efter att din anställning upphört. Detta enligt lagen om anställningsskydd. Detta gäller enbart för de arbeten på arbetsplatsen som du har kvalifikationer för, men då din fråga gäller din tidigare tjänst lär ju så vara fallet.

Hör av dig till din arbetsgivare och fråga varför du inte fick tjänsten. Hävdar hen att kvalifikationer saknas, be att få se befattningsbeskrivningen. Om den visar att du har rätt kvalifikationer och du inte kommer vidare genom att hävda din rätt, kontakta dina förtroendevalda för vidare stöd och hjälp.