Sjukanmälan och sjukintyg

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du anmäla det till din arbetsgivare. Är du sjuk längre än sju dagar ska du lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare.

Anmälan

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du så snart som möjligt anmäla det till din arbetsgivare. Det kan finnas olika rutiner för sjukanmälan på olika arbetsplatser. Därför är det viktigt att du känner till vad som gäller på ditt arbete.

Sjukintyg

Är du sjuk längre än sju dagar ska du lämna ett sjukintyg från din läkare till arbetsgivaren för att styrka din sjukfrånvaro och ha rätt till ersättning. I vissa fall kan din arbetsgivare kräva ett sjukintyg tidigare.

Ekonomisk ersättning

Din arbetsgivare ska enligt lag betala sjuklön för de första 14 dagarna, utom för första sjukdagen som är en karensdag. För karensdagen får du ingen lön. Om du efter två veckor fortfarande inte kan arbeta kan du ha rätt till ersättning från två håll. Från och med dag 15 får du sjukpenning från försäkringskassan. När arbetsgivaren har kollektivavtal får du även en sjuklön från arbetsgivaren som kompletterar sjukpenningen.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".