Föreningskontakter

Varje förening har en kontaktperson i förbundsstyrelsen. Dessa ska tillsammans med ombudsmännen stödja föreningarna och göra att kontakten mellan föreningarna och förbundsstyrelsen blir enklare.

Föreningskontakternas uppdrag är bland annat:

  • Uppmuntra till motioner inför förbundsmöte och kongress.
  • Medverka på föreningens årsmöte.
  • Informera om aktuella frågor.
  • Inhämta föreningarnas synpunkter och önskemål på förbundet i aktuella frågor.

Fördelning av föreningskontakter 

Caroline Nilsson, förbundsordförande

Martin Sparr, vice förbundsordförande: 29 (FM P18), 44 (FM/FMTIS), 51 (FM Marinbasen, 1. ubflj, SSS, 3. sjöstrflj), 86 (FM F17), 129 (Pliktverket), 410 (FRA), Fortifikationsverket

Per Gunnarsson, ledamot: 8 (FM P4, K3, MSS, MRV, SOG, TrängR), 76 (FM F7), 102 (FM Amf4, FömedC), 114 (FM HKV, FM LOG, HRC, MUST, JSS, EkRed, Inköp, Försörjning, Transportenhet)

Marie-Louise Svensson, ledamot: 5 (FM MHS K), 55 (Amf 1, Marinstaben, 4. sjöstrflj), 510 (FHS)

Kenneth Hartikainen, ledamot: 2 (FM/LG, HvSS, Swedint, MRM, I13), 10 (FM LedR, FHTE, LSS, FM UndSäkC, Arméstaben, Flygstaben, F16), 50 (FM Marinens Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår, Arméns musikkår), 99 (FM I19, I21, A9, K4, MRN, FMLOG, TVK Log), 106 (FM F21), 112 (F16, FS, LSS, FM UndsäkC)

Madeleine Lithander,
suppleant: 84 (FM Hkpflj), 330 (FMV)

Fredrik Nordahl,
suppleant: 20 (FM SWEDEC, ING2), 21 (FMTS, Lv6, MHS H, MRS, P7)

Här hittar du kontaktuppgifterna