Föreningskontakter

Varje förening har en kontaktperson i förbundsstyrelsen. Dessa ska tillsammans med ombudsmännen stödja föreningarna och göra att kontakten mellan föreningarna och förbundsstyrelsen blir enklare.

Föreningskontakternas uppdrag är bland annat:

  • Uppmuntra till motioner inför förbundsmöte och kongress.
  • Medverka på föreningens årsmöte.
  • Informera om aktuella frågor.
  • Inhämta föreningarnas synpunkter och önskemål på förbundet i aktuella frågor.

Fördelning av föreningskontakter

Håkan Sparr, förbundsordförande: samtliga föreningar
Ove Hellgren, vice förbundsordförande: 99, 106 och 33
Per Gunnarsson, ledamot: 8, 21, 76, 102 och 114
Marie-Louise Svensson: ledamot 5, 55 och 510
Martin Sparr, ledamot: 44, 51, 86, 129 och 410
Kenneth Hartikainen: suppleant 2, 10 och 50
Caroline Nilsson: suppleant 20 och 84

Här hittar du kontaktuppgifterna