Kongress

Kongressen är förbundets högst beslutande organ som består av ombud från förbundets föreningar och förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer.

Kongressen sammanträder vart fjärde år och är medlemmarnas viktigaste kanal för inflytande i förbundet.

Vad händer under en kongress?