Förbundsstyrelsen

Mellan kongresserna och förbundsmötena är förbundsstyrelsen Försvarsförbundets högst beslutande organ.

Förbundsstyrelsen 2023-2027 består av fem ledamöter och två suppleanter.

Styrelsens arbete leds av ett presidium som består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden och kanslichefen. Presidium och förbundsstyrelse utses av kongressen och har en mandatperiod på fyra år.

Förbundsstyrelsens och presidiets sammanträden

Kontakta förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen hittar du här.

Föreningskontakter

Varje förening har en kontaktperson i förbundsstyrelsen. Dessa ska tillsammans med ombudsmännen verka som ett stöd för föreningarna samt främja kontakten mellan dem och förbundsstyrelsen.

Läs mer om föreningskontakter och hitta din förenings kontakt.