Förbundsstyrelsens och presidiets sammanträden

Förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter sammanträder minst sex gånger under ett år.

Presidiets sammanträden under 2024

25 januari, 28 februari, 3 april, 14 augusti, 3 oktober, 27 november

Förbundsstyrelsens sammanträden under 2024

7-8 februari, 14-15 mars, 17-18 april, 27-29 augusti, 15-17 oktober, 11-12  december. 

Extrainsatta sammanträden kan förekomma.