Förbundsstyrelsens och presidiets sammanträden

Förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter sammanträder minst sex gånger under ett år.

Presidiets sammanträden under 2023

25 januari, 22 februari, 12 april, 30 maj, 16 augusti, 4 oktober, 29 november

Förbundsstyrelsens sammanträden under 2023

9 februari, 8-9 mars, 26-27 april, 12 juni, 15 juni konstituerande FS,  förbundsstyrelseinternat vecka 35, 17-19 oktober, 13-14 december. 

Extrainsatta sammanträden kan förekomma.