Lagar och regler

Vad säger lagar och avtal om arbetsmiljön och vad har arbetsgivaren och du som anställd för ansvar när det kommer till arbetsmiljö?

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsplatsens arbetsmiljö men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. 

Arbetsmiljölagen

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga både fysisk och psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljön ska systematiskt kartläggas, förbättras och utvärderas. Lagen säger också att arbetsgivare och skyddsombud ska samverka och beskriver skyddsombudens befogenheter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Förutom arbetsmiljölagen finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter (afs:ar) som beskriver arbetsgivarens skyldigheter inom vissa specificerade områden som t.ex. det systematiska arbetsmiljöarbetet, organisatorisk och social arbetsmiljö, rehabilitering och föreskrifter om hanteringen av farligt gods.

Kollektivavtal

Arbetsplatsen kan också ha kollektivavtal som reglerar hur samverkan ska ske i arbetsmiljöfrågor.

Diskrimineringslagen

Länk till diskrimineringslagen hittar du bland relaterade länkar på denna sidan.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".