Om Försvarsförbundet

Försvarsförbundet är facket för dig som arbetar inom försvaret eller en försvarsnära myndighet - oavsett vad du arbetar med eller vilken utbildning du har.

Vi är facket för alla på arbetsplatsen, oavsett yrke eller utbildning. Vi arbetar för att våra medlemmar ska må bra på jobbet och ha en bra balans mellan arbets- och privatliv. Vi verkar för bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och rätt kompetensutveckling samt att våra medlemmar ska känna sig trygga på sin arbetsplats och i sitt arbetsliv. Läs mer om våra viktigaste frågor

Det här är Försvarsförbundet

 • Försvarsförbundet är specialister på försvaret och försvarsnära myndigheter.
 • Vi är ett nära förbund med korta beslutsvägar. Vi lägger stor vikt vid att snabbt kunna gå från ord till handling.
 • Vi är facket för dig och alla dina kollegor på arbetsplatsen, oavsett vad ni arbetar med eller har för utbildning.
 • Försvarsförbundet bildades 1919 och är partipolitiskt fristående. Idag består vi av drygt 4500 medlemmar som är uppdelade på 22 föreningar runt om i landet. Alla medlemmar tillhör en förening.
 • Vi är en medlemsstyrd organisation där högst beslutande organ är kongressen som hålls vart fjärde år.
 • Vi ingår i Tjänstemännens Centralorganisation, TCO , som är en partipolitiskt fristående centralorganisation för 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar. Tack vare sin storlek kan TCO driva frågor som gör att vi i Försvarsförbundet kan vara med och påverka även i de större sammanhangen.
 • Vi ingår i förhandlingskartellen Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. I OFR ingår 14 fackförbund som totalt representerar 566 000 medlemmar. I OFR representeras vi av OFR/S, som står för OFR Statstjänstemän. I OFR/S ingår förutom Försvarsförbundet även Fackförbundet ST, Sveriges lärare, Ledarna och Vårdförbundet.

Här arbetar våra medlemmar

 • Fortifikationsverket
 • Försvarets materielverk
 • Försvarets radioanstalt
 • Försvarshögskolan
 • Försvarsmakten
 • Myndigheten för totalförsvarsanalys
 • Plikt- och prövningsverket
 • Statens försvarshistoriska museer

Försvarsförbundet - en trygghet för dig som anställd.