Försvarbart nr 1 2023

Webb Omslag.

Försvarbart nr 1 2023. Omslagsbild Sören Andersson.

I årets första nummer av Försvarbart kan du bland annat läsa om:

  • Vi har besökt medlemmar och styrelseledamöter vid marinbasen i Karlskrona.
  • Förtroendevald: Så arbetar du i RMS - vi guidar dig.
  • Betydande höjningar av flera tillägg inom Försvarsmakten
  • Arbetsliv: Så blir ditt arbetsliv hållbart i längden - det här ska du tänka på.
  • Hur väl fungerar Försvarsmaktens utredningsfunktion UOB?
  • Förbundsordförande Håkan Sparr lämnar efter 12 år sitt uppdrag vid kongressen i juni.

Här hittar du senaste tidningen samt äldre nummer av Försvarbart.