Traditionell facklig förhandling

Traditionell facklig förhandling innebär att dina fackliga företrädare förhandlar din lön åt dig. 

Inför förhandlingen

Informera dina fackliga företrädare i god tid om sådant som kan påverka din löneökning, exempelvis: 

  1. Har du fått förändrade arbetsuppgifter?
  2. Har du fått ökat ansvar eller andra krav förenade med dina arbetsuppgifter?
  3. Har du kompetensutvecklat dig?
  4. Anser du att du har fel lön i förhållande till din prestation?

Efter avslutad förhandling informeras du om din nya lön i ett lönesamtal med din chef. Här ska du få veta vad lönen grundar sig på och vad du kan göra för att påverka den framöver.

Tänk på!

Din nya lön ska ha en tydlig koppling till vad som sades i ditt medarbetarsamtal och ska inte komma som en överraskning. Känner du dig missnöjd med din nya lön, kontakta dina lokala förtroendevalda.

Välja mellan lönesättande samtal och facklig förhandling

Vid lönerevisionen kan du som medlem i Försvarsförbundet välja mellan traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal. Detta gäller dock bara vid de myndigheter där båda valen finns. Är du osäker på vad som gäller på din myndighet, kontakta dina förtroendevalda.

Finns valet på din myndighet, men du får inte möjligheten att välja, kontakta dina fackliga företrädare så snart du kan. 

Kontaktuppgifter hittar du på Mitt medlemskap.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".