Kollektivavtalets dag 17 mars

Den 17 mars firar vi kollektivavtalets dag! Och kollektivavtalet är värt att firas. Tack vare det har du många av de rättigheter och förmåner du har.

Adam Winger Xt4g9vbmlje Unsplash.

Foto: Unsplash

Hade din arbetsgivare enbart följt lagen så hade dina arbetsvillkor sett mycket annorlunda ut inom många områden.

Till exempel kan du enligt lag arbeta utan lön. Lagen säger ingenting om att du som anställd ska ha vare sig lön eller löneförhöjning. Kollektivavtalet fastställer att du som anställd har rätt till lön från din första anställningsdag till din sista. Lönen ska vara individuell, betalas ut månadsvis och inkludera eventuella lönetillägg. Hur lönen fastställs finns också beskriver i kollektivavtal. 

Här kan du läsa mer och se en större jämförelse