Arbetsmiljö

Här kan du läsa om diskriminering, kränkande särbehandling och vad lagen säger om hur din arbetsmiljö ska se ut.

Thinkstockphotos 517079562.

Foto: Thinkstockphotos

Diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering utifrån bland annat kön, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Läs mer om diskriminering

Kränkande särbehandling/mobbning

Vi har alla ansvar att skapa en trygg, inkluderande arbetsplats. Vad kan du göra om någon blir utsatt för trakasserier och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Läs mer om kränkande särbehandling och mobbing

Lagar och regler

Vad säger lagar och avtal om arbetsmiljön och vad har arbetsgivaren och du som anställd för ansvar när det kommer till arbetsmiljö?

Läs mer om vad lagar och regler säger om arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare.

Läs mer om SAM

Digital utbildning om arbetsmiljö

Se en kort digital arbetsmiljöutbildning (3.24 min) Du behöver vara medlem och logga in med BankID.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".