Anställning

Det är mycket som du ska ha koll på gällande din anställning. Här sammanfattar vi sådant som kan vara bra att känna till.

Anställning_thinkstockphoto.

Anställningsavtal

Lagar, kollektivavtal och ditt individuella anställningsavtal styr vad som gäller för just din anställning.

Läs mer om anställningsavtal

Anställningsformer

Det finns, enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), endast två typer av anställningar; tillsvidareanställning och visstidsanställning. Undantag finns dock och regler för dessa finns i LAS eller kollektivavtal.

Läs mer om anställningsformer

Anställningen upphör

Din anställning kan avslutas på flera olika sätt. Antingen har du själv valt att säga upp dig eller så kan det vara arbetsgivaren som väljer att avsluta din anställning. Till det finns det flera olika skäl.
Du som är statligt anställd kan ofta få hjälp av omställningsavtalet.

Läs mer om anställningen upphör

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".