Vlada berättar om grundkursen

Vlada Artikel (2).

Namn: Vlada
Yrke: HR-generalist
Arbetsplats: HRC Stockholm
Fackligt uppdrag: Ledamot sedan ca 1 mån

Grundkursen är den perfekta startpunkten för att komma i gång med det fackliga uppdraget. Vi har pratat med kursdeltagare Vlada som berättar lite om sina intryck av kursen.

Varför ville du gå grundkursen?
- Jag ville få en solid grund att stå på för att kunna arbeta effektivt som förtroendevald. Kursen verkade erbjuda en grundlig genomgång av relevanta lagar och avtal, vilket är avgörande för att kunna utföra mitt uppdrag på ett kompetent sätt.

Vad tyckte du var det bästa med kursen? 
- Det är kombinationen av teori och praktik. Att kunna växla mellan att lära sig teoretiska grunder och sedan tillämpa dem praktiskt, särskilt genom att skriva motioner, var mycket givande. Dessutom var möjligheten att träffa och lära känna kollegor från andra föreningar och utbyta erfarenheter med dem ovärderlig. 

Motsvarade kursen dina förväntningar?
- Ja, kursen motsvarade mina förväntningar. Den gav en välarbetad och trygg bas som jag nu kan använda i mitt arbete som förtroendevald. Innehållet var välorganiserat och pedagogiskt framställt, vilket underlättade lärandeprocessen.  

Vad tar du med dig därifrån?
- En djupare förståelse för de lagar och avtal som påverkar mitt arbete, liksom värdefulla färdigheter i att skriva motioner. Erfarenheterna från att nätverka med kollegor från andra föreningar och höra om deras erfarenheter och lösningar på gemensamma utmaningar är också något som jag kommer att bära med mig framgent.