Valberedning

Försvarsförbundets centrala valberedning arbetar mellan förbundsmöten och kongress, där de bereder samtliga val och lägger fram förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen när det är dags för val för respektive roll.

Valberedningen väljs av förbundets kongress och består av tre ledamöter och en suppleant.

Ordinarie

Håkan Antonsson
Ordförande / sammankallande
Förening: 114
Arbetsplats: Försvarsmakten FMLOG Försörjning, Arboga

Annelie Forshage
Ledamot
Förening: 99
Arbetsplats: Försvarsmakten, I 19, Boden

Urban Ström
Ledamot
Förening: 84
Arbetsplats: Tidigare Försvarsmakten, Helikopterflottiljen, Linköping men är idag pensionerad.

Suppleant

Per-Anders Andersson
Suppleant
Förening: 44
Arbetsplats: FM FMTIS, Arboga

 

För kontaktuppgifter: info(at)forsvarsforbundet.se eller 08-402 40 00.