Valberedning

Försvarsförbundets centrala valberedning arbetar mellan förbundsmöten och kongress, där de bereder samtliga val och lägger fram förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen när det är dags för val för respektive roll.

Valberedningen väljs av förbundets kongress och består av tre ledamöter och en suppleant.

Ordinarie

Annelie Forshage
Ordförande / sammankallande
Förening: 99
Arbetsplats: Försvarsmakten, I 19, Boden

Jimmy Svensson
Ledamot
Förening: 51
Arbetsplats: Marinbasen Karlskrona

Niclas Neumann
Ledamot
Förening: 330
Arbetsplats: FMV, Linköping

Suppleant

Helena Stridh
Suppleant
Förening: 114
Arbetsplats: FMLOG, Inköp Halmstad

 

För kontaktuppgifter: info(at)forsvarsforbundet.se eller 08-402 40 00.