Löneskuld - för mycket utbetalt på lönen

Har du fått för mycket utbetalt på lönen? Här sammanfattar vi vad som gäller - vad du och arbetsgivaren har rätt till.

Inom de första tre månaderna

Har det inte gått tre månader från att du har fått den felaktiga lönen utbetald kan arbetsgivaren använda sig av något som heter korrigering. Det innebär att arbetsgivaren har rätt att dra av beloppet som blivit fel på nästa lön utan att behöva meddela dig i förväg.

Efter tre månader

Har gått mer än tre månader använder sig arbetsgivaren istället av kvittning enligt kvittningslagen. Det innebär att arbetsgivaren, innan beloppet dras, ska skicka ut ett brev med information om det till dig och hur du gör om du vill bestrida återbetalningskravet. KOM IHÅG! Arbetsgivaren får aldrig korrigera eller kvitta på sådant sätt att du hamnar under skälig levnadsstandard. Då ska du erbjudas en avbetalningsplan. Är det arbetsgivaren som är skyldig till felet ska du dessutom inte behöva stå för några administrativa kostnader för avbetalningen.

Efter två år och fackligt ansluten?

Har det gått mer än två år efter att utbetalningen gjordes och du är fackligt ansluten kan arbetsgivaren ha förlorat sin rätt att kräva tillbaka pengarna (jämfört med 10 år om du inte är med i något fackförbund).

Har du fått ett krav du vill bestrida eller som du känner dig osäker på hur du ska förhålla dig till?

Kontakta din förening för stöd och hjälp. För att inte hamna i en situation som vi beskriver ovan, så ska du alltid kontrollera din lönespecifikation. Det är ditt ansvar att ha koll på din lönespecifikation (även om det inte alltid är enkelt).

Kontaktuppgifter till dina förtroendevalda hittar du på Mitt medlemskap.