Kansli

På förbundets kansli arbetar anställda tjänstemän med att stötta förtroendevalda och medlemmar samt genomföra verksamheten i enlighet med vad förbundsstyrelsen beslutar. Kanslichefen har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Försvarsförbundets kansli

  • Kanslichef/1:e ombudsman
  • Ombudsmän
  • Sekreterare
  • Medlemsregister / ekonomi
  • Kommunikationsansvarig / chefredaktör

Här hittar du kansliets kontaktuppgifter