Pågående tvister

2023-12-05 | Tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd

Försvarsförbundet påkallade den 5 december 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd av medarbetare. 

Läs mer

2023-06-08 | Tvist mot Försvarsmakten gällande diskriminering av medlem

Försvarsförbundet påkallade den 8 juni 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande diskriminering. Försvarsförbundet vill göra gällande att vår medlems karriär- och löneutveckling påverkats.

Läs mer

2021-10-29 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd

Försvarsförbundet påkallade den 26 oktober en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FTMS) vid omorganisation enligt förbundets mening brutit mot flera lagar och avtal.

Läs mer