Pågående tvister

2023-02-10 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om anställning (LOA).

Försvarsförbundet påkallade den 10 februari 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om anställning (LOA).

Läs mer 

2021-10-29 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd

Försvarsförbundet påkallade den 26 oktober en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FTMS) vid omorganisation enligt förbundets mening brutit mot flera lagar och avtal.

Läs mer