Pågående tvister

2022-11-02 | Tvist mot Försvarsmakten rörande bland annat otillåten avstängning av medarbetare, brott mot MBL, AML, ASU samt kränkande särbehandling

Den 2 november 2022 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten avstängning av medarbetare, brott mot MBL, AML, ASU, bristande efterlevnad av säkerhetsrutin, kränkande särbehandling samt omplacering på felaktig grund.

Läs mer 

2022-05-02 | Tvister mot Försvarsmakten gällande tillsättningar av ny personaldirektör och ny kommunikationsdirektör

Försvarsförbundet och Seko påkallade den 22 april 2022 två tvister mot Försvarsmakten gällande tillsättandet av ny personaldirektör och ny kommunikationsdirektör på myndigheten. Förbunden anser att Försvarsmakten vid tillsättningarna begått brott mot samverkansavtalet, anställningsförordningen, lagen om offentlig anställning, grundlagen och god sed. 

Läs mer

2021-12-13 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverkansavtalet

Den 10 september 2021 påkallade Försvarsförbundet, tillsammans med Sako-S FM och Seko, en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverkansavtalet.

Läs mer

2021-10-29 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd

Försvarsförbundet påkallade den 26 oktober en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FTMS) vid omorganisation enligt förbundets mening brutit mot flera lagar och avtal.

Läs mer