Engagera dig

Som medlem har du möjlighet att påverka - både förbundets arbete och din och dina kollegors arbetssituation.

Engagera dig_thinkstock.

Foto: Thinkstock

Bli förtroendevald

Att ha förtroendeuppdrag i din förening är ett bra sätt att påverka hur du och dina kollegor har det på jobbet. Det är också ett bra sätt att påverka föreningens och förbundets arbete.

Läs om vad det innebär att vara förtroendevald

Skriv motion

Vad tycker du att förbundet, centralt eller inom din förening, ska arbeta med eller förändra? Påverka genom att skriva motioner. Du kan motionera både till din förenings årsmöte samt till förbundsmöte och kongress.

Läs mer om motioner

Värva medlemmar

Ju fler vi är desto starkare är vi. Värva en eller flera nya medlemmar till förbundet - för varje medlem du värvar får du en avgiftsfri medlemsmånad.

Så gör du för att värva medlemmar

Försvarsförbundet - en trygghet för dig som anställd.