Beredskap och jour

Din arbetsgivare kan begära att du ska ha beredskap eller jour om verksamheten på din arbetsplats är beroende av personal som är tillgänglig även utöver ordinarie arbetstid.

Beredskap

Beredskap innebär att du ska vara beredd att inställa dig på arbetsplatsen inom en viss tid. Beredskap har du oftast i hemmet eller på annan plats där arbetsgivaren kan nå dig och du snabbt kan ta dig till jobbet.

Du kan ha beredskap under din dygnsvila och under veckovila. Om ledigheten avbryts genom tjänstgöring ska du kompenseras enligt kollektivavtalen. Tiden du har beredskap ligger utanför din ordinarie arbetstid.

Jour

Jour innebär i princip att du omedelbart ska kunna träda i tjänst. Jour har du på din arbetsplats. Jourtiden får du ha i högst 48 timmar under en fyra-veckorsperiod, eller 50 timmar under en kalendermånad.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".