Organisation

Försvarsförbundets organisation består bland annat av kongress, förbundsstyrelse och föreningar. 

Kongress

Vårt högst beslutande organ. Kongress genomförs var fjärde år.

Läs mer om kongressen

Förbundsmöte

Vårt näst högsta beslutande organ och genomförs varje år då det inte är kongress.

Läs mer om förbundsmötet

Förbundsstyrelse

Är mellan kongresserna och förbundsmötena förbundets högst beslutande organ.

Läs mer om förbundsstyrelsen

Föreningskontakter

Varje förening har en egen kontaktperson i förbundsstyrelsen.

Läs mer om föreningskontakter

Förtroendevalda revisorer

Förbundets förtroendevalda revisorer ska löpande granska förbundets räkenskaper och förvaltning. 

Läs mer om förtroendevalda revisorer

Valberedning

Försvarsförbundets centrala valberedning arbetar mellan förbundsmöten och kongress.

Läs mer om valberedningen

Föreningar

Alla Försvarsförbundets medlemmar tillhör en förening med egna styrelser.

Läs mer om våra föreningar

Kansliet

Består av åtta anställda tjänstemän som arbetar med att stötta förtroendevalda och medlemmar samt att genomföra verksamheten i enlighet med vad förbundsstyrelsen beslutar.

Läs mer om kansliet