Generation Alfa – tar genväg till jobben?

Ann Therese Artikel.

Det har länge varit uppenbart att de generationer som växer upp nu är starkt präglade av digitalisering och internet. När vi blickar framåt och undrar hur framtiden kommer att se ut, är det dock inte Generation Z som kommer att ge oss de bästa ledtrådarna. I stället är det den efterföljande generationen, kallad Generation Alfa, födda från 2012 och framåt, som kan ge oss den tydligaste fingervisningen. De börjar nu träda in i några av sina mest formativa år. 

De växer upp i en värld med geopolitisk osäkerhet, överhängande klimathot och med coronapandemin färskt i minnet. Dessa barn formas alltså i en tid av global oro och snabb teknologisk förändring. Samtidigt ser vi hur jämställdhet mellan kvinnor och män fortsatt är ett problem, och skillnaderna mellan könen tilltar i vissa avseenden.

Såväl den framväxande Generationen Alfa som tidigare generationer är de alltmer individualistiska, och värderar balans mellan arbete och fritid högt samtidigt som man sätter stort värde till att ha hög lön. Denna paradox, där dagens unga vill ha låga krav och mycket fritid men samtidigt hög lön, ger upphov till frågan om de kommer att hitta en genväg som tidigare generationer inte har hittat?

I tankesmedjan Futurions nya rapport Generation Genväg – beskrivs just den individualistiska generationen Alfas nya förväntningar på arbetslivet. Det ställer nya krav för arbetsgivare att hantera, och nya krav på fackförbund att visa på vikten av kollektiva lösningar för ett hållbart arbetsliv. Dessa utmaningar kommer att bli mycket tydliga för såväl vård och omsorg som försvaret, som har större rekryteringsbehov än på mycket länge.

I januari tillsatte regeringen en utredning för att undersöka hur Försvarsmakten ska hantera just detta. I arbetet måste man beakta hur dagens unga ser på arbetslivet och vilken värld de har vuxit upp i, för att på bästa sätt garantera en god personalförsörjning och långsiktiga förutsättningar för anställda.

Det är ett klokt uppdrag som givits till utredningen. Och det kommer säkert ge en komplex bild av generationernas värderingar, men en bild som vi måste förstå om vi vill navigera rätt i en alltmer osäker och digital värld.

För till syvende och sist formas framtiden av de unga idag.Ann-Therése Enarsson, 
vd på tankesmedjan Futurion

Detta är en krönika. Eventuella åsikter
som uttrycks är skribentens egna.