Vad innebär det att vara skyddsombud?

Är du skyddsombud? Grattis till ett viktigt uppdrag! Som skyddsombud arbetar du tillsammans med arbetsgivaren för en bra arbetsmiljö för dig och alla dina kollegor på arbetsplatsen.

Thinkstockphotos 527903322.

Foto: Thinkstock

Som skyddsombud är ditt uppdrag är baserat på arbetsmiljölagen. Du utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare.

Som skyddsombud...

 • företräder du arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
 • samarbetar du med platsombud och huvudskyddsombud.
 • stöttar du medarbetare, om hen vill det, i kontakten med arbetsgivaren vid rehabiliteringsprocesser.
 • bistår du medarbetare vid arbetsskadeanmälan.
 • deltar du i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • deltar du i skyddsronder, framtagandet av riskanalyser, upprättandet av handlingsplaner och utvärderingar.
 • deltar du vid planering av lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.
 • ingår du i samverkansgrupp då den utgör skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagen.
 • Väljs du av fackförbunden på din arbetsplats men företräder alla på arbetsplatsen.

När något inte står rätt till... 

 1. Om en arbetstagare eller du som skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön tar du kontakt med arbetsgivaren och ber att det rättas till.
 2. Om den kontakten inte räcker kan du som skyddsombud behöva använda din rätt att begära åtgärder.
 3. Finns det en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet, så kallat skyddsombudsstopp. Du bör i dessa fall ha kontakt med arbetsplatsens platsombud samt huvudskyddsombud. Lär mer om hur du gör på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget:

Senast uppdaterad

2022-11-22