Avbryta eller ändra semestern

Får chefen ta tillbaka utlovad semester eller avbryta din semester för att du måste jobba? Detta gäller.

Synnerliga skäl krävs

Du kan inte neka till att avbryta din semester om din chef beordrar dig. Din chef behöver däremot ha synnerliga skäl, vilket innebär sådant som inte har kunnat förutses.

Om detta sker gäller ordinarie lön och ersättningar samt att du får tillbaka de semesterdagar som du skulle ha tagit ut. Som huvudregel blir ska du bli ersatt för kostnader beslutet medför, som till exempel en resa du tvingas avboka. Saknas synnerliga skäl, kan arbetsgivaren behöva betala skadestånd till dig.

Kontakta dina förtroendevalda

Vi rekommenderar dig att kontakta dina fackliga företrädare på din arbetsplats om detta sker. De kan hjälpa dig att avgöra om arbetsgivarens skäl är tillräckligt tungt vägande och hur ni eventuellt ska gå vidare om beslutet inte verkar okej.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".