Föreningar

Alla Försvarsförbundets medlemmar tillhör en förening. Vi har cirka 20 föreningar spridda över hela landet. 

Din förening

Alla medlemmar tillhör en förening. 

Föreningarnas förtroendevalda genomför lokala förhandlingar och samverkan med den lokala arbetsgivaren. Det är genom föreningarnas arbete som medlemmarna har inflytande på sina arbetsplatser. På "Mitt medlemskap" kan du se vilken förening du tillhör och hitta kontaktuppgifter till din förening och dina förtroendevalda.

Kontaktpersoner för föreningarna

Varje förening har en kontaktperson i förbundsstyrelsen samt en ombudsman som är kontaktperson för föreningen. Dessa ska verka som ett stöd för föreningarna. 

Kontaktperson i förbundsstyrelsen

Läs mer och hitta din förenings kontaktperson

Ombudsman

Här ser du vilken ombudsman som är er förenings kontaktperson

Kontaktuppgifter till föreningarna

Här hittar du som är förtroendevald kontaktuppgifter till förbundets föreningar. Logga in med BankID.