Kompetensbristen, cybersäkerheten och kvinnorna

Ann Therese Artikel.

Cyberkrigföring har blivit ett reellt hot mot den nationella säkerheten och spelar en allt större roll i väpnade konflikter. Det krävs gedigen beredskap för att möta de utmaningar vi står inför när samhälle, infrastruktur och försvar har ett ökande beroende av digitala system. Den rådande kompetensbristen bland IT-specialister, i synnerhet de med kunskap inom cyber- och informationssäkerhet, gör frågan än mer angelägen. 

Säkerhetspolischefen Charlotte von Essen har pekat på att det finns ett ”stort gap mellan säkerhetsbranschen och de hot vi ser”. Hon landar i att Sverige måste öka sin motståndskraft. Frågan vi står kvar med är hur vi ska möta det tilltagande hotet samtidigt som vi saknar kompetensen i IT-branschen i stort.

För att hantera kompetensbristen satsar nu regeringen bland annat på att bygga upp ett cybercampus vid KTH som ska främja forskning, innovation och utbildning inom cybersäkerhet genom samarbete mellan lärosäten, näringsliv och myndigheter. I tillägg till denna typ av satsning blir det framöver viktigt att höja attraktiviteten för unga att utbilda sig inom informations- och cybersäkerhet, så att vi kan säkra en ny generation med gedigen kompetens på området.

Fler människor och grupper behöver få upp ögonen för cybersäkerhet, och en grupp som idag är rejält underrepresenterad i branschen är kvinnor. En studie över den globala arbetskraften inom cybersäkerhet visar att kvinnor endast utgjorde 18 procent av arbetskraften 2023, och därmed utgör en outnyttjad källa av kompetens. Genom att drastiskt öka andelen kvinnor som söker sig till och rekryteras på teknik- och cybersäkerhetsområdet kan vi stävja den underbemanning som råder i en sektor som är livsviktig för Sveriges säkerhet. Inte bara hade detta varit en lösning på arbetskraftsbristen, det hade även inneburit fler perspektiv på cybersäkerhetsarbetet som annars riskerar att präglas av det som kallas confirmation bias.

I dag är arbetskraften inom cybersäkerhet oerhört homogen, vilket är en stor nackdel i identifiering av svagheter och design av lösningar. Om en större andel kvinnor sökte sig till branschen hade den enorma kompetensbrist som råder även gått att åtgärda. Låt oss göra något åt sakernas tillstånd, och släppa in kvinnorna i matchen. Allt annat vore att acceptera den maktobalans som vi ser inte bara inom IT- och cybersäkerhet.

Ann-Therése Enarsson, 
vd på tankesmedjan Futurion

Detta är en krönika. Eventuella åsikter
som uttrycks är skribentens egna.