Skriv motion

Vad tycker du att förbundet ska arbeta med eller förändra? Att skriva motioner är en möjlighet för dig som medlem att göra din röst hörd.

Så skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik (tänk löpsedel - att du ska ”sälja” in din idé).
  2. Skriv sedan en kort bakgrund till motionen, gärna med en bra slutkläm.
  3. Avsluta med att skriva korta så kallade att-satser. Det är dessa som kongressen tar ställning till i sitt beslut. Här kommer ett exempel: Därför yrkar jag på att årsmötet ska ge styrelsen i uppdrag att jobba med XXX-verksamhet.
  4. Underteckna din motion.
  5. Skicka motionen till din föreningsstyrelse.
  6. Klar! Ska motionen vidare till förbundsmöte eller kongress så sköter din förening detta.

Ladda ner en motionsmall

Hit kan du motionera

Kongressen

Vårt högst beslutande organ, genomförs vart fjärde år. Till kongressen kan både du och din förening skriva motioner. Senast den 1 mars samma år måste motionen ha kommit in.

Läs om kongressen

Förbundsmötet

Genomförs varje år förutom det år det är kongress. Hit kan både du och din förening skriva motioner. Senast den 1 mars samma år måste motionen ha kommit in.

Läs om förbundsmötet

Din förenings årsmöte

Genomförs varje år, senast den 15 mars. Senast 2 veckor innan årsmötet äger rum måste din motion ha kommit in. Din föreningsstyrelse informerar dig om vart du skickar motionen.