Våra viktigaste frågor

Vi brinner för dina frågor men vi tror också att vissa frågor är mer betydelsefulla än andra. 

Våra viktigaste frågor_thinkstock.

Foto: Thinkstock

Anställningsvillkor

Att din lön sakligt ska kunna motiveras samt motsvara din prestation är självklart. Lika självklart är att du ska ha bra arbetstider, semestervillkor och pensionsavtal. Vi arbetar för att förbättra och säkerställa dina anställningsvillkor i avtal, både centralt och lokalt.

Arbetsmiljö

Du ska må bra och trivas på din arbetsplats. Att den psykosociala miljön fungerar är en förutsättning för att du ska trivas och kunna göra ett bra jobb. Vi arbetar för att se till att din arbetsgivare tar sitt ansvar gällande arbetsmiljön och att det finns ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

Kompetensutveckling

Du ska ha rätt kompetens för ditt arbete. Lika betydelsefull som din kunskap och kompetens är för din arbetsgivare är den för din anställningstrygghet och personliga utveckling. Därför arbetar vi för att kompetensutveckling ska vara en prioriterad del i din arbetsgivares verksamhet och en självklar del i din anställning.

Trygghet

För att du ska känna dig trygg på din arbetsplats arbetar vi för att stärka din position, bland annat genom kompetensutveckling. Men skulle din arbetsplats bli drabbad av arbetsbrist ger vi dig det arbetsrättsliga stöd du behöver.

Värvning

Med de förutsättningar och förmåner vi ger våra medlemmar, så som ett aktivt och bra fackligt samarbete, intressanta förmåner och möjligheten att påverka, hoppas vi att ännu fler blir intresserade av att bli medlem hos oss. Ju fler medlemmar desto starkare är vi.

Försvarsförbundet - en trygghet för dig som anställd.