Lönesättande samtal eller traditionell förhandling?

Vad är skillnaden mellan lönesättande samtal och facklig förhandling? Och vad är bra att tänka på inför lönerevisionen.

Lön Artikel.

Lönesättande samtal

Här diskuterar du och din chef sambandet mellan din lön och ditt bidrag till verksamheten. Chefen motiverar ett löneförslag och du ska också komma med din syn på löneförslag. Syftet är att ni ska nå en överenskommelse där ni båda är nöjda.

Tänk igenom inför ditt lönesättande samtal:

  • Vilka insatser, kompetenser och egenskaper vill du lyfta fram?
  • Ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, skicklighet och ditt resultat i förhållande till verksamhetsmålen? Har du fått ändrade arbetsuppgifter senaste året? Hur är din samarbetsförmåga, flexibilitet och ditt engagemang?
  • Vad diskuterades på senaste medarbetarsamtalet?
  • Vad chefen kan tänkas ta upp, såväl positivt som negativt? Hur ska du bemöta det?
  • Vilken lön anser du rimlig? Finns det ytterligare lönekriterier på din arbetsplats bör du jämföra dig mot dessa.

Kan du och din chef inte komma överens övergår lönesättningen till en förhandling mellan fack och arbetsgivare. Tänk på att det inte behöver innebära en större höjning av din lön.

Lönesättande samtal är ingen förhandling utan en dialog mellan dig och din chef.

Traditionell facklig förhandling

Dina fackliga företrädare förhandlar din lön åt dig. Här är det viktigt att du informerar dem i god tid om sådant som kan påverka din löneökning. Det kan vara:

  • Har du fått förändrade arbetsuppgifter?
  • Har du fått ökat ansvar eller andra krav förenade med dina arbetsuppgifter?
  • Har du kompetensutvecklat dig?
  • Anser du att du har fel lön i förhållande till din prestation?

Efter avslutad förhandling informeras du om din nya lön i ett lönesamtal med din chef. Här ska du få veta vad lönen grundar sig på och vad du kan göra för att påverka den framöver. 

Tänk på!

Din nya lön ska ha en tydlig koppling till vad som sades i ditt medarbetarsamtal och ska inte komma som en överraskning. Känner du dig missnöjd med din nya lön, kontakta dina lokala förtroendevalda. Men kom ihåg att det är arbetsgivaren som har sista ordet och sätter din lön.

För dig som kan välja 

För många av er våra medlemmar sker lönerevisionen via lönesättande samtal men på vissa av våra myndigheter har du också möjlighet att välja traditionell facklig förhandling, det vill säga att vi förhandlar för dig. Finns valet på din myndighet, men du ges inte möjligheten, kontakta dina fackliga företrädare så snart du kan.

Läs mer

Mer information om lön hittar du här.

Fler intressanta artiklar