Så mycket semester bör du ha

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år. Som statligt anställd har du rätt till 28 dagar.

Så mycket semester har du rätt till

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år. Som statligt anställd har du, enligt statens kollektivavtal, rätt till 28 dagar. Det år du fyller 30 år ökar det till 31 dagar och vid 40 år till 35 dagar. Antalet dagar är baserat på att du är anställd hela året.

Undantag

Anställs du en bit in på året har du inte rätt till lika många betalda dagar.
Avslutar du din anställning innan årets slut kan du bli återbetalningsskyldig om du tagit ut fler dagar än du har rätt till.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".