Gladare och kreativare med grönt omkring dig på jobbet

Marianne.

Naturintryck och växtlighet skyddar oss mot ohälsa, hjälper oss att varva ner och främjar kreativiteten. Men på jobbet blir det alldeles för lite frisk luft och grönska för många.

Försvarbart har talat med forskaren som menar att till och med en enstaka växt kan göra skillnad och i framtiden gärna ser att även kontorsarbetare kan jobba utomhus i alla väder.

– Vi borde ha mycket, mycket mer grönska och naturintryck på arbetsplatser! Det finns en väldigt viktig potential i det här som vi inte tar tillvara, genom att skapa sterila miljöer som inte är de vi blir mest kreativa i.

Det säger Anna Bengtsson som är landskapsarkitekt och forskar på hälsofrämjande utemiljöer på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Tillsammans med kollegan Erik Skärbäck leder hon också projektet Restorativa arbetsplatser som har fokus på just betydelsen av naturintryck på arbetsplatsen.

– Det finns egentligen inte så mycket forskning på grönska och naturintryck på arbetsplatsen, framförallt inomhus. Man får dra slutsater utifrån den forskning som finns om naturkontakt mer generellt och då även utomhus.

Övergripande visar forskningen att upplevelsen av grönska och växtlighet är viktig för vårt välbefinnande och vår hälsa. Dels verkar den förebyggande i förhållande till ohälsa av olika slag, dels hjälper den oss att återhämta oss och att stressa av.

– Det finns också en slags positiv kraft i det här med naturintryck och växter som stimulerar vår kreativitet och kan bidra till att vi utvecklas och hittar nya resurser i livet. Jag ser det som tre olika bitar där grönska är viktig för oss människor, säger Anna Bengtsson.

Men det finns också hälsovinster kopplat till växterna rent fysiskt. Växter förbättrar luftkvaliteten, både i form av att de suger upp föroreningar och minska mängden damm och mögel i luften men också genom att de hjälper till att hålla en bra luftfuktighet.

– Men det är inte bara växterna, det är också bra att öppna fönstret ofta. Utomhusluften är mycket friskare än inomhusluften, vanligtvis dubbelt till femdubbelt renare. Och det gäller alltså även i städer, där trafik och annat leder till mycket föroreningar. Det är ändå så att utomhusluften generellt är mindre förorenad än inomhusluften.

Med plastblommor och konstgjorda växter kan man möjligen lura ögat och på så vis få en del av naturupplevelsen, men då missar man väsentliga bitar av helheten, menar Anna Bengtsson.

– Vi upplever ju omgivningen med alla våra sinnen och just samspelet med växter har varit avgörande för människans existens genom evolutionen. En riktig växt har fler dimensioner än en konstgjord. Vi kan lukta på den, vi kan känna på den, vi kan till och med smaka på växter.

Hon menar att hälsopotentialen är större ju rikare vår relation till växter och natur är.

– Det finns forskning som visar att natur som är rikare i form av biologisk mångfald också är bättre för hälsan. Det som är bra för naturen är också bra för oss människor.

Även om det i grunden handlar om miljön man vistas i som helhet kan även enstaka växter ha en positiv inverkan.

– Det ena utesluter inte det andra. Man kan till exempel ha en krukväxt på sitt skrivbord. Då får man ett litet avbrott i arbetet och tänker på nåt helt annat när man kanske tar bort några vissna löv eller så. Det gynnar den positiva relationen som finns mellan oss och naturen omkring oss.

När det gäller arbetsplatser betonar Anna Bengtsson betydelsen av att ha en spännvidd i vilka olika miljöer som finns.

– Individer har olika behov och det är olika vad man föredrar. Det finns de som tycker bäst om kaktusar och det finns de som vill ha en djungel omkring sig. Det finns inget rätt eller fel.

Forskningen visar att för monotona arbetsuppgifter passar det bäst med lugna, avskilda miljöer med enkla intryck där växtligheten mest fungerar som en kuliss. För det kreativa arbetet, när man vill tänka flexibelt och få idéer, men också för möten och samtal, är det bra med stimulans och variation i miljön, med fascinerande och starka intryck.

– Sen behöver man också tänka på arbetsplatsen i sin kontext. Vilka förutsättningar finns det och vad behöver utvecklas för att få den här spännvidden? Och vad finns det utanför arbetsplatsen? Vi vet att utsikten från arbetsplatsen är viktig och om man har en tråkig miljö med få naturintryck utanför fönstret så kanske man desto mer ska ha växtligheten inomhus.

Eftersom det i allmänhet råder brist på spännvidd och variation med olika miljöer på väldigt många arbetsplatser, och för den delen på växtlighet överhuvudtaget, handlar det enkelt uttryckt i första hand om att försöka få in så mycket grönska man kan och förmår att ta hand om efter just sina förutsättningar.

Vad ska då den gör som sitter i en bil eller kollektivt transportmedel närmast dörr till dörr till och från jobbet? Och väl där i praktiken sitter instängd på ett kontor som saknar såväl utsikt med naturkvaliteter som möjlighet att öppna fönstren?

– Då blir det extremt viktigt att verkligen försöka få in grönskan på arbetsplatsen! Om du har en kontext som gör att du får väldigt lite kontakt med natur och växter då är det ju en god idé att verkligen skapa en grön oas omkring dig.

Som enskild medarbetare kan du kanske inte påverka hur kontoret i grunden är inrett eller kontorsbyggnaden utformad. Men om du kunde ta dit en grön växt eller två vore bara det mycket värt, menar Anna Bengtsson.

– Du kan i alla fall ställa bilen och promenera fem minuter innan du går in på kontoret, så att du ändå får några intryck på vägen till arbetsplatsen. Och kanske även under den längre pausen på dagen, om den möjligheten finns.

Hon ser också framför sig att kontorsarbetarna i framtiden kan jobba utomhus i större utsträckning.
– Vi borde absolut försöka sitta utomhus och arbeta mer. Utomhuskontor har också börjat dyka på upp på alltfler platser. Jag skulle önska att man utvecklade det som koncept, att man skapar platser där man kan sitta ute i alla väder. Men då i en övergångszon mellan inne och ute, som ett inglasat uterum eller liknande, där du har full täckning, bra skrivbord och stol och så vidare, men ändå mycket rikare upplevelse av natur omkring dig.

Likt hur många som bor i villa har det hemma?
– Exakt. Jag tror att många under corona-perioden när man jobbat hemifrån upptäckt att man mår väldigt bra av att sitta på olika ställen i sitt hem, om man nu har en uteplats eller en vinterträdgård. För många människor har det verkligen kunnat bidra till att må bättre under arbetsdagen och trivas bättre med arbetet. Det är väl en lärdom vi kan ta med oss för att också utveckla våra arbetsplatser.


Tre hälsofrämjande tips för kontorsarbetare

- Ta mikropauser under dagen, förslagsvis var tjugonde minut. Passa då på att om möjligt ta in utsikten, få en dos dagsljus och öppna fönstret för att få frisk luft.

- Ta vara på den längre pausen och på vägen till och från jobbet. Rör dig lite extra och se till att få så mycket som möjligt av växtlighet, naturintryck, frisk luft och dagsljus.

- Variera din arbetsplats över dagen så gott det går, mellan stimulerande och mer avskilda, lugna miljöer. Försök arbeta både utomhus och inomhus, kanske hålla ett möte med en kollega i form av en promenad.


Om forskaren
Anna Bengtsson är landskapsarkitekt och universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Hon forskar om hälsofrämjande utemiljöer och är bland annat projektledare för innovationsprojektet Restorativ arbetsplats.