Medarbetarsamtal - så fungerar det

Medarbetarsamtal, som också kan kallas utvecklingssamtal, är samtalet där du och din chef ska prata om dig. Din arbetsinsats, din utveckling och hur du trivs på jobbet. Samtalet ska ligga till grund för ditt lönesamtal.

Thinkstockphotos 527903322.

Foto: Thinkstock

Detta är det samtal du och din chef har när ni tillsammans utvärderar din arbetsinsats, pratar om hur du trivs på jobbet med arbetsuppgifter, kollegor och chefer samt planerar för din utveckling. Ni kan också prata om hur ni ser på din lön i jämförelse med din insats.

Det ska du och din chef prata om

I medarbetarsamtalet ska du och din chef prata om dåtid, nutid och framtid:

 • Vad kom ni överens om på förra årets samtal och har detta införlivats? Var är ni just nu?
 • Uppfyller du som anställd de krav som din roll innebär? Trivs du i din roll och på din arbetsplats?
 • Vad vill du utveckla eller lära dig? - Tänk framtid och karriär, inte bara utveckling i nuvarande roll
 • Vad anser din chef att du behöver utveckla?

Viktigt med ärlighet

Samtalet ska alltid präglas av ärlighet, både från dig och din chef. Ni ska båda vara uppriktiga och tydliga i hur du uppfyller de krav som finns på din befattning. Och om något saknas – vad behöver du för utveckling för att du bättre ska klara din roll?

Och var ärlig med prestationer. Både du och din chef måste vara tydliga med hur ni anser att du presterar på arbetsplatsen med de mått som finns. Når du du målen och hur du är som medarbetare?

Var förberedd

Många arbetsgivare utgår från en mall i samtalen och i vissa av mallarna finns det någon typ av bedömningssystem. Ifall arbetsgivaren använder sig av detta – var väl förberedd, det är viktigt både för dig som anställd och din chef. Var väl förberedd och inte rädd att lägga ner gott om tid på detta inför ditt samtal.

I en bedömningsdel brukar man gå igenom sin egen insats och sätta något typ av betyg på denna inom varje aktuell del i arbetet. Både du och chefen ska fylla i vad ni anser om den din insats.

Grund för ditt lönesamtal

Medarbetarsamtalet ska också ligga till grund för ditt framtida lönesamtal och det ska finnas en tydlig koppling här samtalen emellan. Din lön ska aldrig komma som en överraskning. Lönen ska kännas rättvis efter detta samtal när det är dags för RALS. Du ska veta varför du inte fått så mkt påslag, eller tvärtom. Du ska också veta vad du kan göra för att öka dina chanser till högre påslag.

Förslag på upplägg av medarbetarsamtal

1. Dåtid

 • Vad kom ni överens om på förra årets utvecklingssamtal? Har detta genomförts / införlivats?
 • Om inte, vad finns kvar sedan dess att fortsätta arbeta med? Och vad beror det på att det inte är genomfört?

2. Nutid

 • Vilka arbetsuppgifter har du? Trivs du med dem?
 • Hur är din arbetssituation sett till arbetsbelastning?
 • Hur upplever du och chefen stämningen på arbetsplatsen?
 • Hur trivs du med dina kollegor, chefer och andra arbetskontakter? - Om du inte trivs med din chef som du har samtalet med kan det av förklarliga skäl vara svårt att berätta detta för hen i samtalet. Kontakta i så fall dina fackliga representanter på arbetsplatsen så de kan ge dig råd & stöd, samt vid behöv ta detta vidare åt dig.
 • Hur fungerar ledarskapet? Är det något du tycker fungerar mindre bra - försök ta upp detta med din chef även om det kan kännas jobbigt.

3. Framtid

 • Har du den kompetens du behöver för att på ett bra sätt sköta dina arbetsuppgifter?
 • Behöver du stöd?
 • Vill du utvecklas inom din befattning eller gå vidare inom myndigheten? - En väg är att söka lokala omställningsmedel för att på så sätt kompetensutveckla dig. Tänk igenom vad du söker för, så kursen eller utbildningen verkligen hjälper dig i din kompetensutveckling. Läs mer om lokala omställningsmedel i faktarutan.
 • Vill du inte vara kvar? Ta i så fall den diskussionen med din chef. En bra chef stödjer dig i detta.

4. Summering

Summera avslutningsvis vad ni har kommit överens om i samtalet. Spara dina anteckningar så du kan titta på dem igen, dels på lönesamtalet men också på nästa års samtal.