Rysslands »historiska gränser«

Lars G (2).

Nio år har nu har passerat sedan Ryssland invaderade och började ockupera delar av Ukraina och ett år sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Det kan verka svårt att försöka förutse vilket ryskt scenario som kommer att gälla om en månad, än mindre om ett år. Men, denne krönikör menar att det går att ta fasta på ett grundläggande drag i ryskt tänkande, något som lär finnas kvar oavsett vad som sker med Putin.

Ledande analytiker har erkänt hur de har underskattat Kremls vilja att använda militärt våld, och inte minst då mot civila. Med denna bittra lärdom skulle man kanske kunna nöja sig? Nja, jag menar, baserat på mina år i Ryssland (se mina böcker), att vi borde förbereda oss på flera scenarier men med en gemensam nämnare. Visst kan Rysslands krig mot Ukraina hastigt komma att förändras om Putin insjuknar eller avlider /avsätts/mördas. Inte för att det ryska krigsmaskineriet då självmant skulle dra sig ut ur Ukraina, utan för att Ryssland är så toppstyrt att en sådan händelse skulle kunna leda till en betydande rysk militär handlingsförlamning, som i sin tur skulle kunna medge större möjligheter för Ukraina att snabbt återta ockuperad mark.

Ett ”drömscenario” för Ukraina är alltså, menar jag, möjligt och blir mer troligt om Putin hastigt, av ett eller annat skäl, försvinner från sin tron. Därmed lär en del bedömare kanske tro att faran snart är över. Att det bara är en tidsfråga till dess att Ryssland ”blir mer normalt” och handelsförbindelserna kan återupptas etc. I sådana antaganden, som skulle kunna bromsa återtagandet av svensk försvarsförmåga, ligger en stor risk. För vad är egentligen ett Kreml utan Putin? Jo, på grund av hur Putin i över två decennier har präglat både det civila och militära ledarskapet så är Kremls översta skikt dominerat av den nya ryska adeln, män med samma bakgrund som Putin, dvs från den sovjetiska säkerhetstjänsten (KGB) eller andra beväpnade myndigheter.

Vem av dem vill förlora makt? Bortser man från högsta skiktet så är sannolikt majoriteten av de ryska officerarna övertygade om det som Putin i sina tal till den egna befolkningen säger, att agerandet mot Ukraina handlar om Rysslands ”historiska gränser”, alltså gränser som Ryssland ”egentligen” haft rätt att skydda/återta ända sedan Tsarrysslands/Sovjetunionens fall.

Pudelns kärna är alltså att en betydande del av den ryska befolkningen, särskilt dess ”elit”, tycker att de gränser som Ryssland fram till 2014 formellt respekterade inte är rättvisa, och att Ryssland därtill har särskilda rättigheter i dess grannländer. Sådana åsikter försvinner inte över en natt, om ens på ett årtionde. De kan i våra öron låta ålderdomliga och irrationella men det är av stor vikt att vi förstår hur djupt de sitter.


LARS GYLLENHAAL
Detta är en krönika. Eventuella åsikter
som uttrycks är skribentens egna.