Centrala avtal

Här kan du läsa om och ladda ner aktuella centrala avtal. Avtal för respektive myndighet hittar du i sidomenyn.

Du behöver vara medlem och logga in för att ha åtkomst till myndighetsavtalen. 

Avtal om samverkan för framtiden

Här kan du ladda ner och läsa mer om avtalet

Centralt RALS-avtal 2023-2025

Här kan du ladda ner och läsa mer om avtalet

Pensionsavtal

  • PA 16 avdelning 2 (kallades tidigare för PA 03. Gäller dig född 1987 eller tidigare)
  • PA 16 avdelning 1 (Gäller dig född 1988 eller senare)

Här kan du ladda ner och läsa mer om avtalet

Statliga trygghetsöverenskommelsen

Här kan du läsa mer och ladda ner avtalet. Här hittar du också länk till LAS. 

Försvarsförbundet - en trygghet för dig som anställd.