Centralt RALS-avtal

Det centrala löneavtalet reglerar lönerna för statligt anställda. Avtalet tecknades 1 oktober 2023 och gäller till och med 2025.

Avtalet i korthet

  • Försvarsförbundets medlemmar som arbetar inom staten får löneökning med totalt 7,4 % över två år i nivå med avtalet inom exportindustrin. 

  • Omställningstiden förbättras vid omlokalisering och höjs upp från två månader till sex månader.

  • Semestertillägget höjs till 0,49 %.

  • Bägge föräldrar får rätt till ledighet för besök vid mödravårdscentral.

Myndighetsanpassade RALS-avtal

Avtalet är tecknat på central nivå. Därefter ska varje myndighet ta fram egna myndighetsanpassade samverkansavtal. För att läsa mer om vad som gäller för dig kan du gå vidare här och klicka dig in på rätt myndighet. För att komma åt myndighetens avtal behöver du vara medlem och logga in med BankID.

Försvarsförbundet - en trygghet för dig som anställd.