Centralt RALS-avtal

Det centrala löneavtalet reglerar lönerna för statligt anställda. Avtalet tecknades 1 december 2020 och gäller till och med 2023.

Avtalet i korthet

  • Alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.
  • Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år.
  • Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger om 1,8 procent.
  • Parterna är också överens om att ta fram ett nytt avtal för statlig sektor när en ny LAS införs.

Myndighetsanpassade RALS-avtal

Avtalet är tecknat på central nivå. Därefter ska varje myndighet ta fram egna myndighetsanpassade samverkansavtal. För att läsa mer om vad som gäller för dig kan du gå vidare här och klicka dig in på rätt myndighet. För att komma åt myndighetens avtal behöver du vara medlem och logga in med BankID.

Försvarsförbundet - en trygghet för dig som anställd.