Anställningen upphör

Din anställning kan avslutas på flera olika sätt. Kanske upphör din anställning för att du går i pension eller att du själv väljer att säga upp dig. Eller kan det vara arbetsgivaren som väljer att avsluta din anställning.

Du säger upp dig

När du själv väljer att avsluta din anställning bör du säga upp dig skriftligen och vid det tillfället ta upp dina intjänade förmåner och hur lång uppsägningstid du har. Hur lång uppsägningstid du har regleras i lagar och kollektivavtal och har att göra med hur länge du har varit anställd.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist är den vanligaste anledningen till uppsägning. Med arbetsbrist menas att arbetsgivaren inte har arbetsuppgifter åt dig.

Läs mer om arbetsbrist

Uppsägning av personliga skäl

En uppsägning av personliga skäl grundar sig på att du som arbetstagare inte fullgjort de förpliktelser som står i ditt anställningsavtal. Du kan alltså ha misskött arbetet eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten.

Läs mer om uppsägning av personliga skäl

Avsked

Om du har misskött dig grovt kan du bli avskedad. Du har då ingen uppsägningstid eller rätt till lön.

Läs mer om avsked

Andra anledningar att anställningen upphör 

  • Du går i pension
  • Din provanställning avbryts/övergår inte till en tillsvidareanställning
  • Din särskilda visstidsanställning går ut

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".