Uppsägning av personliga skäl

En uppsägning av personliga skäl grundar sig på att du som arbetstagare inte fullgjort de förpliktelser som står i ditt anställningsavtal. Du kan alltså ha misskött arbetet eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten.

Orsaker till uppsägningen

Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara hot om våld, stöld, förskingring, arbetsvägran, olovlig frånvaro med mera.

Du ska alltid få en varning

Riskerar du att bli uppsagd av personliga skäl ska du alltid först få av en varning från din arbetsgivaren. Detta då hen måste försöka rätta till det som skapar problemet, till exempel genom utbildning eller omplacering.

Arbetsgivarens informationsskyldighet

Om din arbetsgivare planerar att avskeda, alternativt säga upp dig av personliga skäl, ska denna varsla, alternativt underrätta facket innan avskedet eller uppsägningen.

Uppsägningstid

Vid en uppsägning arbetar du oftast kvar under din uppsägningstid vilket innebär att du i så fall behåller löne- och anställningsvillkoren under denna tid. Hur lång uppsägningstiden du har regleras i lagar och kollektivavtal och har att göra med hur länge du har varit anställd.

Kontakta dina förtroendevalda

Kontakta alltid dina förtroendevalda om du har fått en varning, varsel eller blivit uppsagd! Här hittar du kontaktuppgifterna till dina förtroendevalda.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, tveka inte att kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".