Press

Försvarsförbundet är fackförbundet för anställda inom försvaret eller närstående verksamhetsområden.

Vid press- eller informationsfrågor

Kontakta förbundets kommunikatör Helena Wiklund.

Telefon: 08-402 40 13 / 0706-88 14 80
E-post: helena.wiklund(at)forsvarsforbundet.se

Kort om Försvarsförbundet

Försvarsförbundet är fackförbundet för anställda inom inom försvaret eller en försvarsnära myndighet - oavsett yrke eller utbildning. Vi har drygt 4 500 medlemmar. Vi är ett TCO-förbund och ingår i förhandlingsorganisationen OFR.

Läs mer om oss

Här arbetar våra medlemmar:

  • Fortifikationsverket
  • Försvarets materielverk
  • Försvarets radioanstalt
  • Försvarshögskolan
  • Försvarsmakten
  • Myndigheten för totalförsvarsanalys
  • Plikt- och prövningsverket
  • Statens försvarshistoriska museer

Våra viktigaste frågor

Vi verkar för bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och rätt kompetensutveckling samt att våra medlemmar ska känna sig trygga på sin arbetsplats och i sitt arbetsliv. Läs mer om våra viktigaste frågor.

Läs mer om våra viktigaste frågor