Förtroendevalda revisorer

Förbundets förtroendevalda revisorer ska löpande granska förbundets räkenskaper och förvaltning. 

De förtroendevalda revisorerna väljs av kongressen.

Ordinarie

Anders Wilhelmsson
Louice Karlson

Suppleant

Per Hansson

 

För kontaktuppgifter: info(at)forsvarsforbundet.se eller 08-402 40 00.