Förtroendevalda revisorer

Förbundets förtroendevalda revisorer ska löpande granska förbundets räkenskaper och förvaltning. 

De förtroendevalda revisorerna väljs av kongressen.

Ordinarie

Louice Karlson, FMV

Per Hansson, FMV

Suppleant

Jan Borgström, FM LedR

 

För kontaktuppgifter: info(at)forsvarsforbundet.se eller 08-402 40 00.