Tvister

Vår ambition är alltid att komma fram till en lösning som både arbetsgivaren och vi är nöjda med. Men ibland går det inte. Och när det tar stopp och vi fortfarande anser att arbetsgivaren har gjort fel, tar vi ärendet vidare till en tvist, där vi fortsätter kämpa för våra medlemmar.

Här hittar du våra pågående och avslutade tvister.

Försvarsförbundets tvister

Pågående tvister

Avslutade tvister

LO-TCO Rättsskydd

I de fall där vi tar en tvist vidare till Arbetsdomstolen (AD) tar vi hjälp av LO-TCO Rättsskydd