Ledighet för studier

Vill du vara tjänstledig från ditt arbete för att studera har du enligt lag rätt till det. Dina studier behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete, men du måste kunna visa upp en studieplan eller antagningsbevis för din arbetsgivare.

Ledig så länge studierna pågår

Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara tjänstledig för studier så länge dessa pågår. Dock under förutsättning att du har varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Dina studier behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete - däremot måste du kunna visa upp en studieplan, antagningsbevis eller liknande för din arbetsgivare.

Din arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten

Din chef kan inte neka dig tjänstledighet för studier, men har rätt att skjuta upp din ledighet i upp till sex månader om hen anser att tiden för din tjänstledighet inte fungerar med verksamheten.

Så om du blir antagen på en utbildning till hösten har alltså arbetsgivaren rätt att säga att du får börja till våren istället. Ansök därför om möjligt om ledighet i god tid, förslagsvis ett halvår innan studierna ska påbörjas. Var också noga med att skriva i din ansökan att denna endast gäller under förutsättning att du kommer in på utbildningen och att du i annat fall vill fortsätta arbeta som vanligt.

Vill din chef skjuta upp ledigheten längre än sex månader måste hen först få ett godkännande från facket på din arbetsplats.

När du kommer tillbaka till jobbet

Du har rätt till samma eller likvärdig tjänst när du kommer tillbaka till arbetet efter din tjänstledighet. Om du vill komma tillbaka till ditt arbete tidigare och avbryta dina studier måste du meddela din arbetsgivare detta två veckor i förväg. Har du varit studieledig i mer än ett år måste du meddela arbetsgivaren en månad i förväg.

Med utbildning anses en kunskapsförmedling som följer en kurs- eller studieplan.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp, kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".