Lönesättande samtal

I ditt lönesättande samtal diskuterar du och din chef sambandet mellan din lön och ditt bidrag till verksamheten. Chefen motiverar ett löneförslag och du ska komma med din syn på löneförslag. Syftet är att ni ska nå en överenskommelse där ni båda är nöjda.

Inför ditt lönesättande samtal - tänk igenom:

  1. Vilka insatser, kompetenser och egenskaper vill du lyfta fram?
  2. Ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, skicklighet och ditt resultat i förhållande till verksamhetsmålen?
  3. Har du fått ändrade arbetsuppgifter senaste året?
  4. Hur är din samarbetsförmåga, flexibilitet och ditt engagemang?
  5. Vad diskuterades på senaste medarbetarsamtalet?
  6. Vad chefen kan tänkas ta upp, såväl positivt som negativt? Hur ska du bemöta det?
  7. Vilken lön anser du rimlig? Finns det ytterligare lönekriterier på din arbetsplats bör du jämföra dig mot dessa.

Kommer du och din chef inte överens övergår lönesättningen till en förhandling mellan fack och arbetsgivare. Tänk på att detta inte behöver innebära en större höjning av din lön.

Tänk på!

  • Din nya lön ska ha en tydlig koppling till vad som sades i medarbetarsamtalet och ska inte komma som en överraskning.
  • Är du missnöjd med din nya lön, kontakta dina lokala förtroendevalda. Men kom ihåg att det är arbetsgivaren som har sista ordet och sätter din lön.
  • Lönesättande samtal är ingen förhandling utan en dialog mellan dig och din chef.

Välja mellan lönesättande samtal och facklig förhandling

Vid lönerevisionen kan du som medlem i Försvarsförbundet välja mellan traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal. Detta gäller dock bara vid de myndigheter där båda valen finns. Är du osäker på vad som gäller på din myndighet, kontakta dina förtroendevalda.

Finns valet på din myndighet, men du får inte möjligheten att välja, kontakta dina fackliga företrädare så snart du kan.

Kontaktuppgifter hittar du på Mitt medlemskap.

Utbildningsfilm

Se utbildningsfilmen här. För dig som är medlem.

Handbok

Ladda ner vår handbok om lönesättande samtal (pdf)

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".