Anställningsavtal

Hur ditt anställningsavtal ser ut bestäms av tre delar - lagarna, kollektivavtalen och ditt eget anställningsavtal.

Arbetsmarknadslagar

  • Arbetsmarknadslagarna är grunden för dina rättigheter som anställd.
  • Lagarna är gemensamma för hela arbetsmarknaden och talar om vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter du har kopplat till ditt arbetsliv. Här finns till exempel regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning.

Kollektivavtalet

  • Kollektivavtalen kompletterar lagarna och är anpassade efter de villkor och förutsättningar som dels gäller för arbetsplatsen.
  • Kollektivavtalet förhandlas fram mellan arbetsgivare och facken. De reglerar bland annat övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid.

Läs och ladda ner aktuella kollektivavtal

Ditt individuella anställningsavtal

  • Ditt anställningsavtal grundar sig på statens och din arbetsgivares kollektivavtal.
  • Ditt individuella anställningsavtal är individanpassat för att passa just dig och ditt jobb.
  • Avtalet kan innehålla information om till exempel tillträdesdag, arbetsuppgifter, lön, arbetstid och anställningsform.
  • Anställningsavtalet ska alltid vara skriftligt och du ska få det senast en månad efter du anställts.

Enskilda överenskommelser

Blir du tillfrågad att teckna enskilda överenskommelser, som till exempel kan handla om förtroendearbetstid eller löneväxling, kontakta dina förtroendevalda eller kansliet för rådgivning och information.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".